١٣٩٩/١٠/١۵

دنیای نوجوانی(ویژگی ها، نیازها و آسیب ها)

یکی از نیازهای مبرم والدین آشنایی با دنیای نوجوانان می باشد. لذا به منظور شناخت بیشتر این مقطع حساس و مهم دوران زندگی در این فایل اموزشی ویژگی ها، نیازها و آسیب های دوران نوجوانی را به صورت خلاصه خدمت شما ارائه می گردد.

فایل pdf اینجا موجود است.

 


نظرات