١٣٩٩/١٠/٢۴

برنامه درسی تفریحی

برنامه "تاپ " یک برنامه علمی و تفریحی هست که برای دانش آموزان به تفکیک پایه و شعبه برگزار می گردد.

دانش آموزان بعد از ثبت نام در پنل کاربری خود و بهمراه داشتن رضایت نامه والدین در روز تعیین شده مربوط به هر کلاس در مدرسه حاضر می شوند و از ساعت 8 تا 11 طبق برنامه کلاسی روزانه در سر کلاس(محیط مدرسه) شرکت می کنند، و از ساعت 11 تا ساعت 14 برنامه تفریحی برگزار می گردد. هزینه برنامه 10000 تومان

 

برنامه حضور دانش آموزان:

دوشنبه تاریخ 29 دی ماه دانش آموزان پایه هفتم شعبه 1

سه شنبه تایخ 30 دی ماه دانش آموزان پایه هفتم شعبه 2

چهارشنبه تاریخ 1 بهمن ماه دانش آموزان پایه هشتم شعبه 1

پنج شنبه تاریخ 2 بهمن ماه دانش آموزان پایه هشتم شعبه 2

 

متن رضایت نامه:

اینجانب................. ولی دانش آموز........................ رضایت کامل و بدون شرط خود را با اطلاع کامل از زمان و مکان برنامه(تاپ) اعلام می دارم، و فرزندم متعد می گردم که کلیه قوانین مدرسه بعلاوه دستورالعمل بهداشتی را در حین برنامه رعایت نمایم.

                                                                                                                                  تاریخ..................

                                                                                                                                  امضا

 

 

 


نظرات