١۴٠٠/٠۴/١٣

باشگاه خانواده

گزارش کارگاه شماره 1 - خلاقیت و تربیت فرزندان کارآفرین

خلاصه مباحث جلسه اول باشگاه خانواده رهپویانی با موضوع : خلاقیت و تربیت فرزندان کار آفرین؛
برای شروع و  نشان دادن ضرورت و اهمیت این موضوع از دیدگاه اسلام به روایتی اشاره میکنیم
در آخرالزمان مردم برای حفظ دین نیاز به پول دارند. پیامبر اکرم (ص).
برای  شروع چند نکته را باید در نظر داشت:
1)باید فرزندمان را بشناسیم.
2)باید فرزندانمان را با مفاهیم باخت،شکست،برنده،موفق آشنا کنیم.
نکته:شکست امری طبیعی است ولی باخت یک تصمیم است.اجازه شکست خوردن را به فرزندانمان بدهیم.
3)این فرمول را  به فرزند خود یاد بدهیم:
توسعه مالی=توسعه محصول +توسعه ارتباطات

چند نکته در این قسمت قابل توجه است:
الف)در دنیای امروز توسعه مالی بر پایه توسعه ارتباطات میچرخد.
ب)برای توسعه محصول باید به سمت مهارت آموزی پیش رفت.
نکته:بعد هر فعالیت ذهنی حتما فعالیت بدنی داشته باشید.
4) مراقب باشیم بچه ها درختشان را اشتباهی بالا نروند تا فرزندانی شاکی و طلبکار از دنیا نداشته باشیم.
این به این معنی است که:
_بچه را صرفا خواننده کتب موفقیت بار نیاوریم.
_ بچه  را ایثارگر درجازن بارنیاوریم.(خودش را در دیگران غرق نکند).
_  بچه ای موفق ولی غمگین بار نیاوریم.
_  به فرزندمان کمک کنیم از درخت خودش بالا برود .
برای این امر به این سه نکته باید توجه داشت:1) بچه بداند میخواهد به چه کسی تبدیل شود؟
2)مسوولیت کارش را بپذیرد.
3)ما بعنوان والدین چه کاری کنیم؟
و ........

منتظر حضور همه شما والدین در برنامه باشگاه رهپویان در چهارشنبه هفته آینده هستیم.

برای دانلود اینجا کلیک فرمایید.

نظرات