١۴٠٠/٠۴/٢١

المپیاد بوم2 (بصیرت ورزش مهارت)

المپیاد بوم2 (بصیرت ورزش مهارت)

برگزاری برنامه های مهرت محور درراستای ارتقا عقلی و فکری دانش آموزان عزیز

برای دانلود کلیپ اینجا کلیک فرمایید.

نظرات