١۴٠٠/٠۵/٠٩

مهندس پیشرفت(ویژه برنامه فصل تابستان)

پیش بسوی تحول در مسیر تحقق نظام نامه تعلیم و تربیت مجتمع آموزشی رهپویان وصال:

باشگاه نوجوانان شهدای رهپویان وصال کارگاه های مهارت محور به صورت هفتگی در فصل تابستان 1400 را برگزار می نماید. افراد متقاضی برای شرکت در این کارگاه ها مشخصات خود را تا چهارشنبه 29 تیرماه به شماره 09171192853 ارسال فرمایید.

هفته اول:

کارگاه روش های حل مسئله و خلاقیت استاد اقای قاضی سرگروه ریاضی اداره کل آموزش و پرورش فارس

کارگاه کارآفرینی و هوش مالی استاد آقای دکتر عبدالهی

هزینه شرکت در برنامه 150/000 تومان

لینک ثبت نام

http://psf.pvesal.ir/event-details/13750


نظرات