١۴٠٠/٠٧/١٠

پرواز تا بی نهایت

در مسیر تحقق نظامنامه تعلیم و تربیت مجتمع رهپویان وصال، سلسله برنامه های مهارت محور پرواز تا بی نهایت با برگزاری برنامه کوهپیمایی و روایتگری سردار اوجی روز پنج شنبه 8 مهرماه برگزار گردید.

 


نظرات

چهارشنبه 12 آذر

Hossein zare

چهارشنبه 12 آذر

Hossein zare

چهارشنبه 12 آذر

من فقط ۳ تا انشاء ام را پیدا کردم اما مطمئنم بیشتر از سه تا نوشتم شما میتوانید بگید چند تا نوشتم تا دنبالش بگردم؟
با سپاس

چهارشنبه 12 آذر

AHMAD MOKHTARI

چهارشنبه 12 آذر

AHMAD MOKHTARI

چهارشنبه 12 آذر

AHMAD MOKHTARI

چهارشنبه 12 آذر

Amir.Mohamad. Rezaeian
Haftom

چهارشنبه 12 آذر

Amir.Mohamad. Rezaeian
Haftom

چهارشنبه 12 آذر

مجتبی موذنی

چهارشنبه 12 آذر

سلام

چهارشنبه 12 آذر

سلام

چهارشنبه 12 آذر

مبین پور عطایی

چهارشنبه 12 آذر

مبین پور عطایی