١۴٠٠/٠٧/١٠

فرم اعلام داوطلبی اولیا جهت عضویت در انجمن اولیا و مربیان در سال تحصیلی 1400-1401

باعرض سلام واحترام خدمت اولیا گرامی
بر کسی پوشیده نیست که خانواده در هر جامعه ای به عنوان زیر بنای مستحکم ساخت اجتماعی عامل اصلی حفظ و حراست از ارزش‌های اخلاقی واجتماعی است. از این رو یکی از اهداف انجمن آموزش به خانواده ها به منظور آشنا ساختن آنان با اصول برخوردهای تربیتی ونیز ایجاد زمینه های لازم برای مشاوره خانواده است که میتواند پیش زمینه ای در جهت رشد خانواده ها وهمسویی آنها با نظام تربیتی باشد.

آخرین مهلت ثبت نام تاریخ 17 مهرماه خواهد بود.

لینک ثبت نام:

http://psf.pvesal.ir/eform/&aid=1011

 


نظرات