١٣٩٨/٠٨/٠٣

دومین جلسه درس اخلاق

در محضر استاد 
حجت الاسلام انجوی نژاد

در ابتدای این جلسه دانش آموز پویا زارع به عنوان منتخب و رییس شورای دانش آموزی متوسطه اول از دانش آموزانی که در انتخابات شورای دانش آموزی شرکت کردند، تشکر نمود و پیام خیر مقدم به حجت الاسلام انجوی نژاد را قرایت کرد.
سپس حجت الاسلام انجوی نژاد ادامه مباحث خود را پیرامون موضوع مهارت های اجتماعی ایراد نمودند.
و در پایان به پرسش های دانش آموزان پاسخ گفتند.

نظرات