١٣٩٨/١١/١٣

نانو چیست؟

برگزاری کارگاه معرفی نانو فناوری

فایل پاورپوینت نانو فناوری به زبان ساده دانلود

 

نانو چیست؟

 

 

نانو چه کاربردی در زندگی ما دارد؟به توان نانو 1
 
به توان نانو 2
 
به توان نانو 3
 
نظرات