١٣٩٨/١٢/٠١

اردوی طلایی

گزارش از نحوه برگزاری اردوی طلایی برای دانش آموزان متوسطه از نظر علمی و پژوهشی و پرورشی 

برای دانلود کلیپ اردوی طلایی در اینجا کلیک نمایید.
نظرات