فرم پیش ثبت نام متوسطه دوره اول پسرانه رهپویان وصال | 1400-1399
****** . لطفا فرم را به صورت کامل تکمیل نمایید <><><><><><> تکمیل و پر کردن کادر ستاره دار الزامی است *****


*
ثبت نام در مقطع :
متوسطه دوره اول
.لطفا مقطع تحصیلی دانش آموز را انتخاب نمایید

*
ثبت نام در پایه تحصیلی :
پـایـه هفـتم
پـایـه هشـتم
پـایـه نــهم
لطفا پایه تحصیلی دانش آموز را انتخاب نمایید .*
نام :

*
نام خانوادگی :

*
شماره شناسنامه / کد ملی :

*
تاریخ تولد دانش آموز :

*
تلفن تماس :

*
شهر محل تولد :

*
آدرس منزل :

کدپستي منزل :
کد پستي منزل خود را بدون خط فاصله ( خط تيره ) وارد نمايد
این قسمت مربوط به اطلاعات مادر دانش آموز می باشد .

*
نام " مادر" :
این قسمت مربوط به اطلاعات مادر دانش آموز می باشد .

*
نام خانوادگی " مادر" :
این قسمت مربوط به اطلاعات مادر دانش آموز می باشد .

کد ملي " مادر" :
این قسمت مربوط به اطلاعات مادر دانش آموز می باشد .

*
تلفن تماس " مادر" :
این قسمت مربوط به اطلاعات مادر دانش آموز می باشد .

*
تحصیلات " مادر" :
این قسمت مربوط به اطلاعات مادر دانش آموز می باشد .

*
عنوان رشته تحصیلی " مادر" :
این قسمت مربوط به اطلاعات مادر دانش آموز می باشد .

*
نوع شغل " مادر" :
این قسمت مربوط به اطلاعات مادر دانش آموز می باشد .

*
آدرس محل کار" مادر" :


این قسمت مربوط به اطلاعات پـدر دانش آموز می باشد .

*
نام " پـدر " :
این قسمت مربوط به اطلاعات پـدر دانش آموز می باشد .

*
نام خانوادگی " پـدر " :
این قسمت مربوط به اطلاعات پـدر دانش آموز می باشد .

کد ملی پـدر :
این قسمت مربوط به اطلاعات پـدر دانش آموز می باشد .

*
تلفن تماس " پـدر " :
این قسمت مربوط به اطلاعات پـدر دانش آموز می باشد .

*
عنوان رشته تحصیلی " پـدر " :
این قسمت مربوط به اطلاعات پـدر دانش آموز می باشد .

*
تحصیلات " پـدر " :
این قسمت مربوط به اطلاعات پـدر دانش آموز می باشد .

*
نوع شغل " پـدر " :
این قسمت مربوط به اطلاعات پـدر دانش آموز می باشد .

*
آدرس محل کار" پـدر " :معدل سال گذشته :
لطفا معدل کل ( نهایی ) دانش آموز را وارد کنید .

*
نام آموزشگاه سال قبلی :
لطفا نام آموزشگاه سال قبل را وارد کنید .

*
نام معرف :
در صورتی که فردی این آموزشگاه را به شما معرفی کرده نام و نام خانوادگی آن را در این قسمت ثبت نمایید .

اسکن کارنامه نوبت اول :
عکس کارنامه نوبت اول سال تحصیلی جاری را در این قسمت بارگذاری نمایید .

*
نحوه آشنایی با متوسطه دوره اول پسرانه رهپویان وصال :
جلسات کانون فرهنگی رهپویان وصال
جستجو در محیط وب و شبکه مجازی
سایت و شبکه مجازی کانون فرهنگی رهپویان وصال
از طریق دوستان و آشنایان
کادر و مربیان مجتمع آموزشی
سایت مجتمع آموزشی
شبکه های مجازی مجتمع آموزشی
تبلیغات محیطی
سایر
در این قسمت نحوه آشنایی خود را با متوسطه دوره اول رهپویان وصال را مشخص نماید .

*
دلیل انتخاب آموزشگاه متوسطه دوره اول پسرانه رهپویان وصال :

*
نام تکمیل کننده فرم :
نام تکمیل کننده فرم :

کدپستي منزل :
کد پستي منزل خود را بدون خط فاصله ( خط تيره ) وارد نمايد

کد ملي " مادر" :
این قسمت مربوط به اطلاعات مادر دانش آموز می باشد .

کد ملی پـدر :
این قسمت مربوط به اطلاعات پـدر دانش آموز می باشد .


به دلایل امنیتی، این کد را در کادر روبرو وارد کنید
کد امنیتی جدید